'; } elseif (preg_match('/MSIE.9/i', $browser)) { echo ''; } elseif (preg_match('/MSIE/i', $browser)) { echo ''; } elseif (preg_match('/Firefox.2/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Firefox.3.5/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Firefox.3/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Chrome/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Safari/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Opera/i', $browser)) {} else { echo ''; } ?> '; //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?>

L'obra

Contacte

NOM*

">

MAIL*

">

TELÈFON

">

MISSATGE*

Ha olblidat omplir el camp "NOM".

'; }else if($email==""){ echo '

Ha olblidat omplir el camp "MAIL".

'; }else if (!preg_match('/^[A-Za-z0-9-_.+%]+@[A-Za-z0-9-.]+\.[A-Za-z]{2,4}$/', $email)) { echo '

siusplau, revisa el "MAIL".

'; }else if($texte==""){ echo '

Ha olblidat omplir el camp "MISSATGE".

'; }else{ $a=mail("$to","$ToSubject","$Message","From: $from"); if($a){ echo "

El seu missatge s'ha enviat correctament

"; }else{ echo "

Error a l'enviar. Verifiqui que ha omplert degudament tots els camps, o sinó contacti mitjançant la direcció de correu.

"; } } } ?>

PRODUCCIONS ESSENCIALS

C/ LORETO 8, 3ER 4A

08029 BARCELONA

639 086 569

hola@5contesdiferents.com

'; // seccio echo '
'; include("00_peu.php"); ?>