'; } elseif (preg_match('/MSIE.9/i', $browser)) { echo ''; } elseif (preg_match('/MSIE/i', $browser)) { echo ''; } elseif (preg_match('/Firefox.2/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Firefox.3.5/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Firefox.3/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Chrome/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Safari/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Opera/i', $browser)) {} else { echo ''; } ?> '; //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?>

L'obra

Calendari d'actuacions

  "; mysql_select_db($base,$conexio); $resultat=mysql_query("SELECT * FROM $taula ORDER BY data",$conexio); $num_entrades=mysql_num_rows($resultat); //echo $num_entrades.'
  '; if($num_entrades>0){ $num_entrades_futures=0; while($fila=mysql_fetch_array($resultat)){ if($fila["data"]>$ara){ $num_entrades_futures++; if($botons>=$entrades_mostrades*($pagina-1) and $botons<$entrades_mostrades*$pagina){ /* $dies_setmanals=array("Diumenge","Dilluns","Dimarts","Dimecres","Dijous","Divendres","Dissabte"); $mesos=array("gener","febrer","març","abril","maig","juny","juliol","agost","setembre","octubre","novembre","desembre"); $data_arr=explode("/",$fila[0]); $moment= mktime(0,0,0,$data_arr[1],$data_arr[2],$data_arr[0]); $dia_setmana=date("w", $moment); $data_arr[2]=$data_arr[2]+0; if($data_arr[1]==4 or $data_arr[1]==8 or $data_arr[1]==10){ echo "

  ".$dies_setmanals[$dia_setmana].", ".$data_arr[2]." d'".$mesos[$data_arr[1]-1].""; }else{ echo "

  ".$dies_setmanals[$dia_setmana].", ".$data_arr[2]." de ".$mesos[$data_arr[1]-1].""; } */ echo '
 • '; $data_arr=explode("/",$fila["data"]); echo '

  '.$data_arr[2].'-'.$data_arr[1].'-'.$data_arr[0].''.strtoupper($fila["poblacio"]).'

  '; echo '

  '.$data_arr[3].':'.$data_arr[4].'h

  '; if($fila["link"]==""){ echo '

  '.$fila["nom"].'

  '; }else{ echo '

  '.$fila["nom"].'

  '; } echo '

  '.$fila["direccio"].'

  '; echo '

  '.$fila["telf"].'

  '; echo '
 • '; $botons_futurs+=1; } $botons+=1; } } } if($botons_futurs==0){ echo '
 • No hi ha cap activitat programada
 • '; } ?>

'; if($pagina==1){ //HI HA MÉS D'UNA PÀG I ÉS LA 1a echo ''; }else if($pagina==$num_pags){ //HI HA MÉS D'UNA PÀG I ÉS LA ÚLTIMA echo ''; }else{ //HI HA MÉS D'UNA PÀG I NO ÉS LA 1a NI LA ÚLTIMA echo ''; echo ''; } echo '
'; } ?>
violí

NECESSITES INFORMACIÓ SOBRE L'ACCESSIBILITAT ALS ESPAIS D'ACTUACIÓ

Envia'ns un e-mail a hola@5contesdiferents.com i estarem encantats d'informar-te

'; // seccio echo '
'; include("00_peu.php"); ?>