'; } elseif (preg_match('/MSIE.9/i', $browser)) { echo ''; } elseif (preg_match('/MSIE/i', $browser)) { echo ''; } elseif (preg_match('/Firefox.2/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Firefox.3.5/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Firefox.3/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Chrome/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Safari/i', $browser)) {} elseif (preg_match('/Opera/i', $browser)) {} else { echo ''; } ?> '; //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ?>

Projecte social

Ets una empresa o institució i vols sumar-te a l'obra com patrocinador?

Estarem encantats de parlar amb vosaltres i explorar la millor forma de que us sumeu al projecte.

Hi ha diferents fňrmules per col·laborar i ajudar-nos a quč l'obra arribi a escoles, associacions d'afectats i familiars, i allŕ on vosaltres vulgueu.

I QUČ HI GUANYEU VOSALTRES?

Suport i complicitat amb una obra que defensa la igualtat des de la diferčncia i que té el suport i recolzament de diferents associacions d'afectats i familiars

Col·laboració i participació en les possibles activitats complementaries de sensibilitació social a escoles i instituts, ja sigui abans o després de la representació.

Visibilitat de marca en diferents suports: roll ups abans de cada representació, presčncia destacada en web, programes de mŕ i fitxa artística. Menció especial a cartellera i entrevistes concedides a mitjans.

Patrocini d'un dels contes o protagonistes. Patrocini de la newsletter... I tot el que se'ns acudeixi.


'; // seccio echo '
'; include("00_peu.php"); ?>